Metodický pokyn nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním COVID-19 - aktualizace k 29.11.2021

S platností od 29. listopadu se změnila metodika nařizování karantény a testu PCR na onemocnění covid-19 následovně.

A) osoby s prokázanou nákazou covid-19 
a. nařizuje se izolace 14 dní od prvního pozitivního testu
b. za první pozitivní test se počítá i Ag test spolu s příznaky nemoci – Ag test je nutné konfirmovat PCR testem
c. u symptomatických je podmínkou ukončení izolace nejméně 3 dny bez příznaků
d. kontrolní test se nedělá

B) osoby v rizikovém kontaktu – upřesněna definice
a. u asymptomatických trvá karanténa 7 dní za podmínky negativního testu od posledního kontaktu 
b. totéž platí i pro osoby ve společné domácnosti (7 dní se počítá od pozitivního test kontaktu) 
c. 14 dní karantény platí pro osoby, které neprodělali po kontaktu PCR test 
d. test se nařizuje nejdříve 5. den u asymptomatických, u symptomatických co nejdříve

C) očkované osoby v kontaktu 
a. očkovaným ve společné domácnosti se nařizuje zdravotní dohled (nosí roušku, hygienická opatření) – nejde o karanténu (ukončení stejné jako u neočkovaných)
b. je povinnost provést test PCR stejně jako u neočkovaných

 
Kompletní metodický pokyn naleznete ZDE

Co znamená karanténa a izolace uvedeno ZDE

61a49cc21d3a2768fd9cce98 Nws09 Aktualne covid priloha