Doporučené postupy a praktické manuály k diagnostice a léčbě covidu-19

Pro Vaši informaci uvádím užitečný odkaz na soubor doporučených postupů a praktických manuálů k diagnostice a léčbě covidu-19, týkající se dospělé populace, které přirpavila Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a které získaly podporu dalších odborných společností a Klinické skupiny COVID Ministerstva zdravotnictví - odkaz ZDE.

V dětském věku probíhá tato infekce prakticky vždy mírně a léčba je pouze symptomatická jako u jiných virových infekcí (nachlazení či chřipka). Důležitý je klid na lůžku, dostatečný příjem teplých tekutin, léčba horečky a event. kašle. Bližší informace najdete v sekci Praktické rady týkající se léčby kašle, nachlazení a horečky