Příspěvky VZP a ostatních pojišťoven na očkování v roce 2018

 

Přehled příspěvků VZP a ostatních pojišťoven na očkování, která nejsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění, najdete na této webové adrese:  

http://www.avenier.cz/cz/prispevky

Na uvedené stránce naleznete také v odkazech jednotlivých zdravotních pojištoven aktuální znění podmínek čerpání příspěvků na očkování.