Zahajujeme očkování proti chřipce

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE

 

Chřipka představuje vysoce infekční onemocnění, které každoročně postihuje cca 10 – 15 % populace. V naší oblasti přichází každoročně v období prosinec – březen. Mezi nejčastější chřipkové symptomy patří vysoká horečka, zimnice, bolesti hlavy, svalů a kloubů a celková slabost, která nemocného vysloveně upoutá na lůžko. Až později se přidává pálení v krku a kašel. Tím se chřipka zpravidla liší od běžného nachlazení, které se projevuje daleko mírněji a ze kterého se nemocný rychle uzdraví. Onemocnění obvykle trvá 3-7 dní s následnou delší 1-2 týdenní rekonvalescencí. U malých dětí do 2-3 let může být onemocnění spojeno s nebezpečnými projevy jako je zánět hrtanu či postižení malých průdušek (bronchiolitida). U předškoláků a mladších školních dětí se více vyskytují záněty středouší či střevní potíže (bolesti břicha, zvracení, průjem).

Rizikovými pacienty jsou kromě malých dětí (6 měsíců – 5 let) také děti s následujícími chronickými stavy: respirační onemocnění (např. astma bronchiale), chronická onemocnění srdce, jater a ledvin, diabetici, poruchy imunity (léčba kortikoidy a/nebo imunosupresivy), různé neurologické či svalové poruchy vedoucí k omezené činnosti plic a dýchacích cest.

Národní vakcinologické programy každoročně doporučují očkování dětí výše uvedených rizikových skupin a všech dětí ve věku 6 měsíců až 5 let bez ohledu na jejich zdravotní stav. Jelikož předškolní a školní děti představují velmi významný zdroj infekce pro rodiče a prarodiče, setkáváme se v řadě evropských i amerických zemí s doporučeními proočkovanosti celé dětské populace. Očkováním všech dětí ve věku 6 měsíců až 16 let by se teoreticky mohl snížit počet klinických případů v době epidemie o více než 80 %. Odhaduje se, že očkováním alespoň 40 % dětí je možné snížit mortalitu a morbiditu dospělé populace až o 70 %. Bohužel proočkovanost u dětí se v České republice pohybuje kolem několika %.  

Ochrana před chřipkou začíná 2 týdny po očkování,.přetrvává přibližně 6 měsíců až 1 rok. Vakcína se tedy musí aplikovat každý rok. 

Optimální je podání vakcíny od září do listopadu, tedy ještě před nástupem chřipkové epidemie. Podává se pouze 1 dávka vakcíny u všech dětí, které již byly někdy v minulosti proti chřipce očkovány a/nebo s vysokou pravděpodobností chřipku prodělaly. Dvě dávky vakcíny se podávají dětem mladším 6-9 let, které dosud nenavštěvovaly kolektivní zařízení a dosud chřipku s vysokou pravděpodobností neprodělaly. 

Současné vakcíny jsou velmi dobře tolerovány. Trvalou kontraindikací k podání je prakticky jen alergie na vaječnou bílkovinu. Dítěti, které toleruje vajíčka ve stravě, je možné chřipkovou vakcínu bezpečně aplikovat. Jednoznačně je doporučována tetravalentní vakcína proti chřipce, která je v České republice k dispozici. Bližší informace naleznete v doporučení České vakcinologické společnosti zde.

Očkování proti chřipce je u některých rizikových pacientů hrazeno z veřejného pojištění. Dle znění zákona č. 48/1997 Sb. je (s ohledem na dětský věk) hrazeno očkování proti chřipce u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin nebo diabetem,…….  Z veřejného pojištění je tedy možné plně hradit očkování proti chřipce u dětí s diagnózou astma bronchiale !

 

Podání 1 tetravalentní dávky včetně aplikace stojí 400 Kč (v případě hrazení z veřejného pojištění je vakcína hrazena plně).

 

Proti chřipce se každoročně já i sestřička očkujeme, očkování zdravotníků proti chřipce považuji za samozřejmost. 

 

V případě zájmu je možné v naší ordinaci naočkovat i rodiče.