Příspěvky na očkování pro klienty zdravotních pojišťoven v r. 2019

  • čtvrtek 31. leden 2019

  https://www.avenier.cz/cz/prispevky

Číst dál...

Preventivní prohlídky

  • neděle 8. duben 2018

Od 3 let věku jsou preventivní prohlídky každé dva (liché) roky – tzn. v 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 19 letech (výstupní prohlídka).   Přineste s sebou:  ranní moč ve vyvařené skleničce nebo zkumavce (lze koupit v…

Číst dál...

Očkování - změny v očkování v r. 2018, informace a upozornění pro rodiče

  • neděle 14. leden 2018

  základní očkování hexavalentní očkovací látkou (proti záškrtu, tetanu, pertusi s acelulární složkou, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě B a proti přenosné dětské obrně) se změnilo ze schématu 3+1 na 2+1 (2 dávky podané v intervalu dvou…

Číst dál...

Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) u chlapců

  • sobota 16. prosinec 2017

  Od 1. 1. 2018 hradí pojišťovny nepovinné očkování proti HPV infekci u chlapců za stejných podmínek jako u děvčat (viz informace pro rodiče o nepovinném očkování - část očkování proti papilomavirům). Podmínkou úplného nebo částečného hrazení od pojišťoven je skutečnost,…

Číst dál...