Nabízíme vám tyto služby:

 • komplexní léčebně preventivní péči o děti od 0 do 19 let věku
 • 1. návstěvu novorozence v domácím prostředí
 • laktační poradenství (sestra J. Dundová - držitel certifikátu laktačního poradce)
 • zajištění očkování dle očkovacího kalendáře
 • nepovinné očkování dle aktuální nabídky na trhu
 • rychlé vyšetření C–reaktivního proteinu (CRP)
 • rychlé vyšetření anemie (hemoglobin)
 • rychlé přístrojové vyšetření močového sedimentu
 • rychlé vyšetření na přítomnost Streptokoka v krku (Strep - test)
 • nastřelení náušnic přístrojem Piercer firmy Blomdahl
 • zapůjčení kojeneckých vah (100 Kč/týden)