MUDr. Petr Dědek, Ph.D.

000009330121

 

Vysoká škola:

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové - směr všeobecného lékařství, 1983 - 1989, promoce 1989.

 

Zaměstnavatel:  

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, 1989 - dosud, sekundární lékař.

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, 2000 - 2013, odborný asistent .

 

Vzdělání:  

Atestace:  obor pediatrie - stupeň I. (1992)

                 obor pediatrie - stupeň II. (1996)

                 obor dětská gastroenterologie, hepatologie a výživa (2007)

Funkční licence: obor umělá výživa a metabolická péče (2009)  

Specializovaná způsobilost: obor praktické lékařství pro děti a dorost (2010)  

Postgraduální kombinované studium: 1994 -1999, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, obhajoba 2001

Držitel Diplomu celoživotního vzdělávání a Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v obou dětské lékařství.

 

Dosavadní praxe:

 • 25 let pediatrické praxe
 • stáže na všech odděleních Dětské kliniky
 • zajištění pohotovostí na Dětské klinice (1990 - dosud) JIP pro novorozence, porodnice, převozová služba pro novorozence, všeobecná ambulance, jednotka intenzivní a resuscitační péře pro větší děti
 • pohotovost LSPP Opočno (2002-2006), zástupy praktických lékařů pro děti a dorost v době dovolených  
 • obor dětská gastroenterologie, hepatologie a výživa (1991 - dosud)  
 • publikační a přednášková činnost v oboru pediatrie, gastroenterologie, hepatologie a výživy

 


Jana Dundová, DiS.

 000009330115-v

Dosažené vzdělání:​

Gymnázium Nová Paka, 1994 – 1998

Vyšší odborná zdravotnická škola v Hradci Králové, 1999 – 2002

Obor: Diplomovaná dětská sestra zakončené absolutoriem a obhajobou 

Diplomové práce

Státní zkouška z anglického jazyka 2001 , úroveň B2

Projekt zdravý úsměv 2000 – 2002, přiblížení a nácvik dentální hygieny dětem ve školách

Registrace a způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru dětská sestra

Absolvování kurzu a získání certifikátu laktačního poradce, 2015

 

Zaměstnavatel:

Fakultní nemocnice Hradec Králové 2002 – dosud

​​ORL klinika 2002 – 2012

​Dětská klinika 2012 – dosud  

 

Dosavadní praxe:

 • 12 let praxe v oboru dětská sestra
 • lůžkové dětské oddělení ORL kliniky
 • foniatrická ambulance
 • poradna pro vyšetření sluchu a výdej sluchadel
 • všeobecná ambulance ORL kliniky
 • lůžkové oddělení větších dětí Dětské kliniky

Aktivní účast na přednáškových akcích pro sestry a nelékařské pracovníky