Lékařské výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

 

Přihláška do mateřské školy    100,-
Vyšetření pro řidičský průkaz
- rozšíření pro další skupinu
400,-
200,-
Přihláška ke vzdělání - studiu ve střední škole 200,-
Přihláška na vysokou školu 200,-
Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací (tábory, školy v přírodě apod.) - nově od 11/2017 platnost potvrzení 2 roky ! 200,-
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu 200,-
Zdravotní způsobilost k práci (zaměstnání, brigády) - pouze práce v kategorii č. 1 (ne brigáda v potravinářsvtí) 300,-
Potravinářský průkaz 200,-
Oznámení úrazu (pro 1 pojišťovnu)   200,-
Potvrzení pro plavecký výcvik kojenců  100,-
Nastřelení náušnic (včetně 1 páru náušniček)     500,-
Výpis z dokumentace na vlastní žádost    400,-
Vystavení náhradního dokladu (očkovacího průkazu)  300,-
Vypsání formuláře na lázně, ozdravný pobyt, mořský koník, apod.    200,-