Lékařské výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

 

Přihláška do mateřské školy    100,-
Vyšetření pro řidičský průkaz 400,-
Přihláška ke vzdělání - studiu ve střední škole 200,-
Přihláška na vysokou školu 200,-
Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací (tábory, školy v přírodě apod.) 200,-
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu 200,-
Zdravotní způsobilost k práci (zaměstnání, brigády) - pouze práce v kategorii č. 1 300,-
Potravinářský průkaz 200,-
Oznámení úrazu (pro 1 pojišťovnu)   300,-
Potvrzení pro plavecký výcvik kojenců  0,-
Nastřelení náušnic (včetně 1 páru náušniček)     600,-
Výpis z dokumentace na vlastní žádost    400,-
Vystavení náhradního dokladu (očkovacího průkazu)  300,-
Vypsání formuláře na lázně, ozdravný pobyt, mořský koník, apod.    100,-