Úhrada očkování proti meningokokovým infekcím u dětí mezi 14. a 16. rokem

Od 1. ledna 2024 dochází ke změně očkování proti meningokokovým infekcím u adolscentů. Dosud bylo plně hrazeno očkování u dětí mezi 14. a 15. rokem, od ledna 2024 se rozšiřuje věkové rozmezí až do 16. let. Očkování je tedy plně hrazeno, pokud je podáno od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku.

Proplácí se obě vakcíny:

  • vakcína proti meningokokovým infekcím skupiny B (Trumenba nebo Bexsero) - dávka se podává 2x v odstupu 1-6 měsíců

  • vakcína proti meningokokovým infekcím skupiny A, C, W, Y - tetravakcína (Nimenrix) - dávka se podává 1x