Očkování proti chřipce v sezóně 2023-2024

Vážení rodiče, od října 2023 zahajujeme očkování proti chřipce. Kdo budete mít zájem o vakcinaci, ozvěte se prosím pomocí aplikace MEDEVIO (prosíme uvést jména a počet dětí, je možné naočkovat i rodiče, pokud nám to umožní chod ordinace). Sestřička se Vám pak ozve zpět s termínem aplikace. Cena vakcíny včetně aplikace bude opět kolem 600,-Kč. Děti s astma bronchiale, se srdečními a ledvinnými chorobami, s cukrovkou,.... mají vakcínu hrazenou z veřejného pojištění.

Pro Vaši představu uvádíme níže teoretická východiska k očkování proti chřipce včetně recentního doporučení České vakcinologické společnosti z r. 2023. Zajímavý je také internetový odkaz z probíhající epidemie na jižní polokouli z léta 2023, na základě které lze předpokládat, jak to bude probíhat u nás v zimě. V tomto příspěvku je zajímavý údaj o 20-40 % proočkovanosti dětí v Austrálii, u nás se proočkovanost blíží číslům z rozvojových zemí. Proti chřipce se každoročně já i sestřička očkujeme, očkování zdravotníků proti chřipce považuji za samozřejmost. Proočkovanost u zdravotnických pracovníků v USA přesahuje 90 %, u nás se bohužel pohybujeme daleko níže, jistě ve větší míře u zaměstnanců v nemocnicích - "vždy se najde někdo, kdo vás v případě nemoci zastoupí"). 

Vzpomeňte si také na minulou chřipkovou sezónu, která probíhala ve 2 vlnách a ve velké míře se podílela na extrémní nemocnosti dětí, na obrovské výtíženosti dětských ambulancí, hospitalizací, absencí ve školkách a školách. Nezapomínejte ani na možnost přenosu chřipky od dětí na prarodiče, kteří jsou velmi rizikovou skupinou. Nejlepší prevencí onemocnění je očkování.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chřipka představuje vysoce infekční onemocnění, které každoročně postihuje cca 10 – 15 % populace. V naší oblasti přichází každoročně v období prosinec – březen. Mezi nejčastější chřipkové symptomy patří vysoká horečka, zimnice, bolesti hlavy, svalů a kloubů a celková slabost, která nemocného vysloveně upoutá na lůžko. Až později se přidává pálení v krku a kašel. Tím se chřipka zpravidla liší od běžného nachlazení, které se projevuje daleko mírněji a ze kterého se nemocný rychle uzdraví. Onemocnění obvykle trvá 3-7 dní (dle našich zkušeností zvýšené teploty mohou být týden i více !!)  s následnou delší 1-2 týdenní rekonvalescencí. U malých dětí do 2-3 let může být onemocnění spojeno s nebezpečnými projevy jako je zánět hrtanu či postižení malých průdušek (bronchiolitida). U předškoláků a mladších školních dětí se více vyskytují záněty středouší či střevní potíže (bolesti břicha, zvracení, průjem).

Rizikovými pacienty jsou kromě malých dětí (6 měsíců – 5 let) také děti s následujícími chronickými stavy: respirační onemocnění (např. astma bronchiale), chronická onemocnění srdce, jater a ledvin, diabetici, poruchy imunity (léčba kortikoidy a/nebo imunosupresivy), různé neurologické či svalové poruchy vedoucí k omezené činnosti plic a dýchacích cest.

Národní vakcinologické programy na celém světě každoročně doporučují očkování dětí výše uvedených rizikových skupin a všech dětí ve věku 6 měsíců až 5 let bez ohledu na jejich zdravotní stav. Jelikož předškolní a školní děti představují velmi významný zdroj infekce pro rodiče a prarodiče, setkáváme se v řadě evropských i amerických zemí s doporučeními proočkovanosti celé dětské populace. Očkováním všech dětí ve věku 6 měsíců až 16 let by se teoreticky mohl snížit počet klinických případů v době epidemie o více než 80 %. Odhaduje se, že očkováním alespoň 40 % dětí je možné snížit mortalitu a morbiditu dospělé populace až o 70 %. Bohužel proočkovanost u dětí se v České republice pohybuje kolem několika %.  

Ochrana před chřipkou začíná 2 týdny po očkování, přetrvává přibližně 6 měsíců až 1 rok. Vakcína se tedy musí aplikovat každý rok. 

Optimální je podání vakcíny od září do listopadu, tedy ještě před nástupem chřipkové epidemie. Podává se pouze 1 dávka vakcíny u všech dětí, které již byly někdy v minulosti proti chřipce očkovány a/nebo s vysokou pravděpodobností chřipku prodělaly. Dvě dávky vakcíny se podávají dětem mladším 6-9 let, které dosud nenavštěvovaly kolektivní zařízení a dosud chřipku s vysokou pravděpodobností neprodělaly. 

Současné vakcíny jsou velmi dobře tolerovány. Trvalou kontraindikací k podání je prakticky jen alergie na vaječnou bílkovinu. Dítěti, které toleruje vajíčka ve stravě, je možné chřipkovou vakcínu bezpečně aplikovat. Jednoznačně je doporučována tetravalentní vakcína proti chřipce, která je v České republice k dispozici. Bližší informace naleznete v doporučení České vakcinologické společnosti zde.