Změna potvrzování zdravotní způsobilosti ke studiu na střední škole + formulář

Vážení rodiče, studenti,

v roce 2024 se mění způsob podávání přihlášek na střední školy. Posudek od lékaře (registrujícího PLDD) je nově samostatnou přílohou přihlášky, nepotvrzuje se tedy přímo do přihlášky, jak tomu bylo doposud. Vznikl tedy nový formulář "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání", který budeme na Vaši žádost potvrzovat. Tento formulář naleznete ke stažení níže. Na posudku musí být vyplněn správný kód/kódy a název/názvy oboru/oborů vzdělávání. Na jeden posudek je možno zapsat až 3 různé obory, bez ohledu na to, na které škole bude žák studovat. 

Pokud budete tedy potřebovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu na střední škole, vytiskněte si tento nový formulář a vyplňte jeho hlavičku (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště), dále vyplňte pečlivě kódy a názvy oborů, které chcete potvrdit (maximálně 3 na 1 přihlášku). Takto připravený formulář doneste do ordinace, posudek potvrdíme obvykle na počkání na základě údajů ve zdravotní dokumentaci dítěte a zhodnocení, zda nejsou přítomny překážky ke studiu ve zvoleném oboru (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.). K potvrzení tohoto posudku je třeba dodat i aktuální zprávy z odborných ambulancí, které posuzované dítě navštěvuje, pokud jste nám tyto zprávy nedodali dříve. 

Zde odkaz formulář ke stažení