HOREČKA u dětí

Za horečku považujeme tělesnou teplotu vyšší než 38°C naměřenou v podpaží nebo vyšší než 38,5 °C naměřenou v konečníku. Jedná se o fyziologickou obrannou reakci organismu, která je potřebná ke zvládnutí infekčního onemocnění. Horečkou snižujeme pouze v případě, pokud naměřená hodnota přesahuje 38 - 38,5°C.

Péče o dítě s horečkou

Dítě s horečkou musí mít klid na lůžku. Důležitý je zvýšený příjem vlažných nebo studených tekutin (čaj, ovocné šťávy, v předškolním a školním věku minerálky). Pokud dítě zvrací, podáváme studený čaj, minerálky nebo rehydratační roztok po lžičkách. Do jídla děti nenutíme, volíme lehce stravitelná jídla. Dítě s horečkou vyžaduje trvalý dohled dospělé osoby.

 

LÉČBA HOREČKY

Ke snížení horečky využíváme fyzikálních principů nebo podáváme léky.

 

Zábal, omývání houbou, sprchování, přikládání ledu na třísla

Zábaly se používají jen při dobré snášenlivosti. Voda k zábalům by měla být vlažná (ne studená!!!), zhruba okolo 25 st.C. Namočený ručník nebo prostěradlo je třeba vyždímat a přiložit na hrudník a bříško nebo dítě zabalit, ale končetiny nechat volné, dítě již dále nepřikrývat. Zábal ponecháme na 10 - 15 minut, pak zábal odstraníme. Pokud horečka trvá, můžeme zábal opakovat, a to přibližně 3x za 2 hodiny. Někdy tradovaný zábal jen rukou a nohou při horečce není efektivní na snížení teploty.

Omývání houbou je další postup doporučovaný nejčastěji u malých kojenců. Vaničku napustíme vlažnou vodu o teplotě asi 29 - 32 °C, dítě do ní posadíme a za pomocí houby omýváme trup a končetiny po dobu 10 - 30 minut, délka závisí především na komfortu dítěte (důvodem ukončení je vyvolání svalového třesu či velkého stresu dítěte). Odpařováním vody z kožního povrchu dojde k ochlazování a poklesu teploty.

Sprchování - dítě sprchujeme vlažnou vodou kolem 30 °C po dobu asi 2 minut.

Přikládání ledových kostek/gelu na třísla - přikládáme 2-3 kostek ledu v igelitovém sáčku (lépe gelové obklady) zabalených do tenké látky na třísla (+ event. oblast klíčku). Ponecháme cca 10 minut a postup event. opakujeme.   

Zábaly, omývání/sprchování neprovádíme či neopakujeme, pokud má dítě mramorovanou kůži nebo studené končetiny.

 

Farmakoterapie

Léky na snížení horečky patří mezi základní vybavení lékárničky každé domácnosti s dítětem, abychom v případě horečky lék bez prodlení podali. Pro kojence, batolata a předškoláky užíváme sirup. K aplikaci sirupu je nejvýhodnější natahovací odměrka (součástí většiny léků) nebo stříkačka umožňující podat přesnou dávku léku. U kojenců a batolat používáme často čípky. Čípkovou formu léku volíme především u dětí se zvracením. Po zavedení čípku do konečníku přidržíme půlky zadečku u sebe po dobu 1-2 minut. U starších dětí vystačíme s tabletami.

 

Paracetamol (firemní názvy – PARALEN, PANADOL BABY)

Paracetamol podávámev dávce 10 - 15 mg/kg 4x denně, čili každých 6 hodin, čili maximální celková denní dávka se pohybuje v rozmezí 40 – 60 mg/kg/den. Paracetamol je možné aplikovat v jakémkoli věku.

Platí pravidlo, že 5 ml sirupu obsahuje 120 mg paracetamolu. Čípky obsahují 100 mg nebo 125 mg paracetamolu.

Tabulka obsahuje minimální a maximální dávku sirupu na 1 dávku a množství čípku ve vztahu k hmotnosti. Dávku můžeme opakovat 4x denně.

 

Nejčastěji dostupné produkty v lékárně a množství účinné látky v nich obsažené:

Paralen čípky 100 mg (vhodné pro děti od 7 kg, pro děti s menší hmotností dáváme ½ tohoto čípku )

Panadol baby čípky 125 mg (celý čípek je vhodný pro děti od 8 kg)

Panadol Junior čípky 250 mg (celý čípek je vhodný pro děti od 17 kg)

Panadol pro děti sirup - 5 ml sirupu obsahuje 120 mg paracetamolu, tj. 1ml sirupu obsahuje 24 mg paracetamolu. (dávkování viz tabulka)

Paralen tablety 500 mg (celou 1 tabletu 500 mg může již dítě s hmotností 35 kg a více)

 

hmotnost dítěte (kg) dávka sirupu na 1 podání (min – max) 5 ml sirupu = 120 mg paracetamolu čípek 100 mg paracetamolu čípek 125 mg paracetamolu
5 2,0 ml - 3,0 ml 1/2 - 3/4 čipku  
6 2,5 ml - 3,5 ml 1/2 - 3/4 čípku  
7 3,0 ml - 4,5 ml 1 čípek  
8 3,5 ml - 5,0 ml 1 čípek 1 čípek
9 4,0 ml - 5,5 ml 1 čípek 1 čípek
10 4,0 ml - 6,0 ml 1 – 1,5 čípku 1 čípek
11 4,5 ml - 7,0 ml 1,5 čípku 1 čípek
12 5,0 ml - 7,5 ml 1,5 čípku 1 čípek
13 5,5 ml - 8,0 ml 1,5 čípku 1,5 čípku
14 6,0 ml - 9,0 ml 1,5 – 2 čípky 1,5 čípku
15 6,5 ml - 9,5 ml 1,5 - 2 čípky 1,5 čípku
16 7,0 ml - 10 ml 2 čípky 1,5 čípku
17 7,5 ml - 10,5 ml 2 čípky 2 čípky
18 7,5 ml - 11,5 ml 2 čípky 2 čípky
19 8,0 ml - 12,0 ml 2 čípky 2 čípky
20 8,5 ml - 12,5 ml 2 - 3 čípky 2 čípky

 

 
Ibuprofen (firemní názvy – IBUPROFEN, BRUFEN, IBALGIN, NUROFEN)

Dalším lékem je ibuprofen. Dávka ibuprofenu je 5 - 10 mg/kg.Tuto dávku aplikujeme 3 - 4x denně. Ibuprofen podáváme tedy po 6 - 8 hodinách. Maximální denní dávka nepřesahuje 40 mg/kg/den. Ibuprofen můžeme podat dětem od 2 měsíců věku nebo od hmotnosti 7 kg.

Platí pravidlo, že 5 ml sirupu obsahuje obvykle 100mg ibuprofenu. Čípky pak 60 mg nebo 125 mg ibuprofenu.

 

Nejčastěji dostupné produkty v lékárně a množství účinné látky v nich obsažené:

Sirup 2%: Ibalgin sirup, Nurofen sirup, Ibuberl sirup, Brufen sirup: 100 mg ibuprofenu v 5 ml sirupu, tj. 1 ml sirupu obsahuje 20 mg ibuprofenu.

Sirup 4%: Nurofen sirup je na trhu také ve vyšší, 4% koncentraci pro školní děti: v 5 ml sirupu je pak obsaženo 200 mg ibuprofenu, tj. 1 ml obsahuje 40 mg ibuprofenu.

Nurofen pro děti čípky 60 mg

Nurofen pro děti čípky 125 mg

Nurofen pro děti Active – tablety 100 mg – samorozpustné tablety bez potřeby zapití vodou (vhodné cca od 5 let, pokud dítě netoleruje sirup)

Tablety 200 mg: Ibalgin, Nurofen (pro děti s hmotností od cca 25 kg, pokud dokáží spolknout tabletu) 

Tablety 400 mg: Ibalgin, Brufen, Ibuprofen (celou tabletu mohou děti s hmotností nad 40 kg)

 

Tabulka obsahuje minimální a maximální dávku sirupu na 1 dávku a množství čípku ve vztahu k hmotnosti. Dávku můžeme opakovat 3 - 4x denně.

 

hmotnost dítěte (kg) dávka sirupu na 1 podání (min – max) 5ml sirupu = 100mg ibuprofenu čípek 60mg ibuprofenu čípek 125mg ibuprofenu
7 2,0 ml - 3,5 ml 1 čípek  
8 2,0 ml - 4,0 ml 1 čípek  
9 2,5 ml - 4,5 ml 1 čípek  
10 2,5 ml - 5,0 ml 1-1,5 čípku  
11 3,0 ml - 5,5 ml 1,5 čípku  
12 3,0 ml - 6,0 ml 1,5-2 čípky  
13 3,5 ml - 6,5 ml   1 čípek
14 3,5 ml - 7,0 ml   1 čípek
15 4,0 ml - 7,5 ml   1 čípek
16 4,0 ml - 8,0 ml   1 čípek
17 4,5 ml - 8,5 ml   1 čípek
18 4,5 ml - 9,0 ml   1 čípek
19 5,0 ml - 9,5 ml   1-1,5 čípku
20 5,0 ml - 10,0 ml   1,5 čípku

 

PRAKTICKÝ POSTUP

Při dobré hydrataci dítěte aplikujeme optimální dávku léku (paracetamol nebo ibuprofen). Pokud zvýšená teplota přetrvává, je možné po 1 hodině  podat jiný druh léku. Při návratu horečky dříve než za 6 hodin je možné střídat oba léky. Maximální léčba  horečky pomocí léků je tedy podávání paracetamolu a ibuprofenu v dávce při horní hranici v 6 hodinových intervalech - střídáme oba léky po 3 hodinách). Při dobré snášenlivosti a spolupráci dítěte kombinujeme s tepelnými zábaly, omýváním houbou či sprchou. Pokud nejsou přítomny známky závažného onemocnění (viz níže), teplota do 2-3 dnů odezní. Při nejistotě o stavu dítěte doporučujeme vždy lékařské vyšetření. 

Při návštěvě ordinace je výhodné přinést vzorek moče (ve zkumavce nebo ve skleničce vymyté horkou vodu). Toto vyšetření je důležité zejména u dětí s potížemi při močení a u dětí, u kterých není zvýšená teplota provázena zjevným respiračním infektem (rýma, kašel).

V žádném případě dětem nikdy nepodáváme kyselinu acetylsalicylovou (ACYLPYRIN, ASPIRIN, ANOPYRIN) !

Kdy je horečka závažným příznakem?

- u kojenců v prvním půlroce života,

- při tělesné teplotě 40°C v konečníku,

- při změně chování dítěte (dítě je zmatené, nereaguje na oslovení, je špatně probuditelné),

- při změně prokrvení končetin (promodrání a chlad končetin),

- výskyt vyrážky a krvácení na kůži,

- při dušnosti, poruše polykání a zvýšeném slinění,

- při silných bolestech hlavy,

- při výrazných bolestech břicha, opakovaném zvracení a průjmu,

- při častém a bolestivém močení.