AKUTNÍ KAŠEL u dětí

Akutní kašel je normální obranný reflex sloužící k odstranění cizích částic a sekretů z dýchacích cest. Akutní kašel představuje obtíže trvající méně než 3 týdny. Nejčastější příčinou je akutní infekce horních a dolních dýchacích cest, která je ve většině případů virového původu a léčba je pouze symptomatická, tzn. že pouze zmírňujeme příznaky po dobu přirozeného průbehu onemocnění. Používáme léky tlumící suchý, dráždivý kašel (antitusika) a léky odstraňující hlen z dýchacích cest při vlhkém, produktivním kašli (expektorancia a mukolytika). Od těchto léků nelze očekávat vymizení, maximálně můžeme dosáhnout zmírnění kašle. V úvodu onemocněním užíváme nejdříve antitusika. Po 3-4 dnech dojde přirozeně k přechodu do vlhkéko kašle (i bez jakékoli léčby) a můžeme pak podávat léky na produktivní kašel. Obě skupiny léků na kašel jsou volně prodejné v lékárně. Jedinou výjimkou je lék Erdomed, který si pacient hradí sám, ale je nezbytný předpis na recept.   

A) Léky tlumící kašel (antitusika) dělíme na centrální a periferní – viz TAB 1 a 2. Kašel antitusiky tlumíme jen v případě, kdy je protrahovaný a vyčerpávající, čímž výrazně narušuje kvalitu života nemocného dítěte (a mnohdy i rodiny).  U léků této skupiny však existuje riziko toxicity (ospalost, zvracení). U dětí je riziko toxicity vyšší, neboť u většiny přípravků je dávkování odvozeno ze studií od dospělých. Mezi 2-5 lety věku se obvykle podává ¼ dávka, u dětí mezi 6-11 lety ½ dávka z dávky pro dospělého člověka. Je nezbytné se řídit příbalovými letáky a volit správnou dávku a věkovou hranici jednotlivých léků. Pokud se už rozhodneme pro léčbu antitusiky, volíme častěji léčiva ze skupiny periferních antitusik spojené s méně závažnou toxicitou (butamirát, dropropizin, levodropropizin). Patrně nejlépe tolerované antitusikum je levodropropizin (LEVOPRONT).

TAB 1.

PERIFERNÍ ANTITUSIKA
lék firemní název lékové formy věková hranice
butamirát STOPTUSSIN (+ guaifenesin )
SINECOD
TUSSIN
kapky, sirup, tbl.
kapky, sirup, tbl.
kapky
od 6 měsíců
od 2 měsíců
od 2 měsíců
dropropizin DITUSTAT kapky od 6 měsíců
levodropropizin LEVOPRONT kapky, sirup od 2 let

 

TAB 2.

CENTRÁLNÍ ANTITUSIKA
lék firemní název lékové formy věková hranice
kodein CODEIN
KORYLAN
PLEUMOLYSIN
PANADOL ULTRA
TALVOSILEN
ULTRACOD
tbl.
tbl.
kapky
tbl., šumivé tbl.
tbl., kapsle
tbl.
od 12-18 let
od 12 let
od 1 roku (!?)
od 12 let
od 12 let
od 12 let
dextrometorfan ROBITUSSIN (JUNIOR)
HUMEX
STOPEX
PARALEN PLUS
PARALEN GRIP
COLDREX NOČNÍ LÉČBA
TUSSIDRILL
MEDDEX VICKS
sirup
sirup
tbl.
tbl.
tbl.
sirup
sirup
sirup
od 6 (2) let
od 2,5 let
od 6 let
od 15 let
od 12 let
od 12 let
od 15 let
od 14 let

 

B) Léčiva odstraňující hlen z dýchacích cest (tzv. expektorancia, mukolytika) používáme při vlhkém, produktivním kašli. Jejich přehled ukazuje TAB 3 a 4. Bohužel ani u této skupiny nelze ve většině případů jejich efekt doložit či vyvrátit. Používání u dětí s astma bronchiale musí být uvážlivé pro riziko zhoršení obstrukce dýchacích cest. Při akutní dušnosti je podání léků této skupiny dokonce kontraindikováno. Také se nedoporučuje podávání u dětí s omezeným kašlacím reflexem.

TAB 3.

EXPEKTORANCIA
lék  firemní název  lékové formy  věková hranice
guaifenesin STOPTUSSIN (+ butamirát)
ROBITUSSIN EXPECTORANS
kapky, sirup, tbl
sirup
od 6 měsíců
od 2 let
ambroxol AMBROBENE
AMBROSAN
FLAVAMED
MUCOSOLVAN
roztok, sirup, tbl., kapsle
kapky, sirup, tbl.
roztok, tbl., tbl. šum.
roztok, sirup, tbl., kapsle
od narození
od narození
od 2 let
od narození 

 

TAB 4.

MUKOLYTIKA
lék firemní název lékové formy věková hranice
N-acetylcystein ACC
SOLMUCOL
FLUIMUCIL
MUCOBENE
NAC
sirup, tbl. šum., kapsle
roztok, pastilky
roztok, tbl. šum.
tbl. šum.
tbl. šum.
pod 2 roky
od 6 měsíců
od 3 let
od 14 let
od 14 let
erdostein ERDOMED sirup, tbl., kapsle od 3 let

 

Poznámka pro praxi:
 

Při běžném nachlazení (rýma) není léčba kašle výše uvedenými léky obvykle indikována. Podávání těchto léků neovlivní průběh choroby. Doporučuje se zvýšený příjem tekutin, antipyretika/analgetika při zvýšené teplotě/bolesti v krku, zvýšená poloha u kojenců či zvlhčený vzduch. Zásadní je užívání nosních isotonických či hypertonických kapek („mořská voda") s následným nenásilným vysmrkáním u větších dětí či odsátím sekretu u malých dětí. Pak do takto "připraveného" nosu podáváme tzv. nosní dekongescia (Nasivin, Olynth apod...). Někdy u malých dětí využíváme mírného antitusického a zklidňujícího efektu starších antihistaminik 1.generace (Fenistil kapky). Bližší informace o rýmě/nachlazení naleznete zde.   

Použití léků na kašel, především antitusik, je potřeba vždy pečlivě zvážit, především u malých dětí do 2 let věku. Některé autority dokonce používání antitusik pro vedlější nežádoucí účinky u dětí až do věku 6 let nedoporučují. Kombinace současného podání antitusik a mukolytik/expektorancií není vhodná. Když už kombinaci použijeme, expektorancia/mukolytika podáváme v ranních a odpoledních hodinách (poslední dávku volíme okolo 17 hod), antitusika pak na noc. 

Při kašli je výhodné užití medu (teplý nápoj s medem a citrónem, med na lžičku....), který má vzhledem k sladké chuti zklidňující efekt především na dráždivý kašel. Efekt je mnohdy srovnatelný s výše uvedenými, leckdy drahými sirupy. Pozor ! U kojenců se med nepodává pro riziko botulismu a s medem také opatrně u alergiků.

Existuje poměrně velká skupina tzv. fytofarmak, což jsou rostlinné přípravky obsahující extrakty různých rostlin (břečťan, jitrocel, tymián, sléz, mateřídouška a jiné). Příprvaky jsou bezpečné i u nejmladších dětí, dobře tolerované, většinou působí na oba typy kašle (zklidní dráždivý kašel a zároveň ředí hleny a usnadňují odkašlání). Mezi tyto přípravky patří např: Erdoherbal (od 1 roku), Prospan, Hedelix (výtažek z břečťanu), Mucoplant (jitrocelový sirup), Stopkašel,  při zánětu průdušek Bronchipret (od 1 roku, obsahuje tymián a břečťan), při kašli, nachlazení či zánětu průdušek Kaloba (od 1 roku, výtažek z kořene rostliny Pelargonium sidoides), u rýmy k uvolnění vedlejších nosních dutin Sinupret (od 2 let) či Nasivin sinus (od 3 let).

 
Laryngitida (zánět hrtanu) - štěkavý kašel
 

Speciální situací u dětí je štěkavý kašel při zánětu hrtanu (laryngitidě). Jedná se vždy o závažný, život ohrožující stav přicházející obvykle ve večerních či nočních hodinách, který může ohrozit dítě dušením. První pomocí je vystavit dítě studenému vzduchu (otevřít okno, vyjít s dítětem na balkón nebo na ulici, při teplejším počasí je možné využít chladný vzduch z otevřené chladničky...), zajistit vlhké prostředí (vlhký stan) a podat kortikoidy. V současné době se v této indikaci upřednostňuje kortikoid dexamethazon, který však není běžně dostupný ve vyhovující lékové formě. Proto není chybou jako náhradního řešení použít čípky s obsahem prednisonu (Rectodelt čípky). Obsah kortikoidů v čípku Rectodelt je neúměrně vysoký (100 mg prednisonu), proto stačí obyvkle podání ½ čípku. Platí zásada, že v případě dušnosti či nejistotě o stavu dítěte vždy kontaktujeme lékařskou pohotovost, event. voláme rychlou záchrannou službu 155 !. V Hradci Králové se dosud děti s těmito potížemi vyšetřují a eventuelně hospitalizují ve Fakultní nemocnici na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ORL klinika).

Záznam laryngeálního kašle na YouTube ZDE