Očkovací látky nezařazené v očkovacím kalendáři

Meningokokové infekce

- bližší informace o očkování proti meningkokovým nákazám - viz Doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním

 

NEISVAC-C (proti Neisseria meningitidis skupiny C)

aplikace možná od 2 měsíců věku. Kojenec od 2 do 12 měsíců: dvě dávky vakcíny NeisVac-C v odstupu minimálně dvou měsíců. Děti starší 12 měsíců: postačuje 1 dávka.

opakování - interval přeočkování 5 let

 

MENJUGATE (protiNeisseria meningitidis skupiny C)

aplikace možná od 2 měsíců věku. Kojenec od 2 do 12 měsíců: dvě dávky vakcíny Menjugate v intervalu alespoň dvou měsíců. Děti starší 12 měsíců: postačuje 1 dávka.

opakování - interval přeočkování 5 let 

 

NIMENRIX (proti Neisseria meningitidis skupiny A, C, W-135 a Y)

aplikace možná od 12 měsíců věku - postačuje 1 dávka

opakování – interval přeočkování 5 let

 

MENVEO (proti Neisseria meningitidis skupiny A, C, W-135 a Y)

aplikace možná od 2 let věku - postačuje 1 dávka

opakování – interval přeočkování 5 let

 

BEXSERO (proti Neisseria meningitidis skupiny B)

doporučený věk - již od kojeneckého věku, celkový počet dávek základního očkování je dán věkem v době zahájení očkování (2-4 dávky) 

opakování - interval přeočkování není dosud stanoven

 

Klíšťová encefalitida

 

ENCEPUR PRO DĚTI (1-12 let)

ENCEPUR PRO DOSPĚLÉ (od 12 let)

FSME-IMMUN 0,25 (1-15 let)

FSME-IMMUN 0,5 (od 16 let)

aplikace možná od 1 roku věku, ale obykle doporučujeme zahájit očkování kolem 4-5 let

opakování - 2. dávka za 1 - 3 měsíce od 1. dávky, 3.dávka za 5 - 12. měsíců od 2. dávky. Následné přeočkování za 3 roky, další vždy po 5 letech včetně dospělého věku. Existuje zrychlené imunizační schéma (2. dávka za 2 týdny po první dávce).

 

Plané neštovice

 

VARILRIX

aplikace možná - od 9 měsíců

opakování - od 9 měsíců do 12 let včetně by měly být k dosažení dostatečné ochrany před onemocněním planými neštovicemi podány 2 dávky vakcíny. Je vhodné podat druhou dávku vakcíny nejméně 6 týdnů po podání první dávky. Dospívající od věku 13 let a dospělí - očkuje se 2 dávkami vakcíny.

 

Hepatitida A

 

HAVRIX 720 JUNIOR

aplikace – od 1 roku do 15 let

opakování – k zajištění dlouhodobé ochrany je třeba podat druhou (posilovací) dávku kdykoliv mezi šestým měsícem a pátým rokem, přednostně mezí šestým a dvanáctým měsícem po první dávce. Tedy 2 dávky vakcíny chrání na celý život, není potřeba dalších přeočkování. 

 

HAVRIX 1440

doporučený věk – od 16 let

opakování – k zajištění dlouhodobé ochrany je třeba podat druhou (posilovací) dávku kdykoli mezi šestým měsícem a pátým rokem, přednostně mezí šestým a dvanáctým měsícem po první dávce.

 

Chřipka

- viz Doporučený postup pro očkování proti sezónní chřipce