Základní informace pro rodiče k nepovinnému očkování

ROTAVIROVÉ INFEKCE

Rotavirové infekce patří mezi nejčastější příčinu akutních průjmových onemocnění v dětském věku. Tuto infekci prodělají do 5 let věku všechny děti. Onemocnění proběhne obvykle pod obrazem „střevní chřipky“ s přechodným zvracením, průjmem, zvýšenou teplotou či s bolestmi břicha. Tyto stavy lze dobře zvládnout v domácím prostředí (viz Praktické rady - akutní průjem u dětí). Nicméně u části dětí (řádově v jednotkách %) je pro opakované zvracení a/nebo časté průjmovité stolice spojené s nízkým příjmem tekutin nezbytná hospitalizace s infuzní terapií. Situace je mnohdy komplikována obtížným zajištěním žilního přístupu u malých dětí. Právě vakcinace proti rotavirovým infekcím zabraňuje tomuto scénáři s nutnosti infuzní terapie. U očkovaných dětí pak proběhnou infekce jen s mírnými potížemi nebo bezpříznakově. Ve státech, kde bylo zavedeno plošné očkování proti rotavirům, došlo k velmi výraznému poklesu hospitalizací či závažných průběhů včetně úmrtí. Existují 2 vakcíny na trhu – Rotarix (celkově se podávají 2 dávky) a RotaTeq (celkově aplikovány 3 dávky). Je doporučováno podat 1. dávku očkovací látky co nejdříve. Je možné vakcínu aplikovat již od 6 týdnů věku (buď samostatně s odstupem 2 týdnů od dalších očkování nebo společně s hexavakcínou a/nebo pneumokokovou vakcínou). Všechny dávky rotavirové vakcíny je nutné podat cca do půl roku od narození (Rotarix do 24 týdnů, RotaTeq do 32 týdnů). Vakcíny jsou tekuté a jsou podávány ústy. Jedinými trvalými kontraindikacemi očkování je přítomnost nebo podezření na vrozenou vývojovou vadu gastrointestinálního traktu nebo závažný imunodeficit, což je obvykle zřejmé již z klinického vyšetření a dosavadního sledování.Celková cena očkování je cca 3500 Kč.

 

Informace k očkování -  Doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování proti rotavirovým infekcím

 • celkově se podávají 2 dávky (od 6 týdnů do 24 týdnů)
 • 1. dávku lze podat od věku 6 týdnů, 2. dávku nejlépe do 16 týdnů věku, nejpozdějí do 24 týdnů věku
 • interval mezi jednotlivými dávkami je minimálně 4 týdny
 • dle výrobce poskytuje ochranu až 3 roky od očkování
 • http://www.rotarix.cz/
 • celkově se podávají 3 dávky (od 6 týdnů do 32 týdnů),
 • 1. dávku lze podat od věku 6 týdnů a ne později než ve věku 12 týdnů
 • interval mezi jednotlivými dávkami je minimálně 4 týdny
 • dle výrobce poskytuje ochranu až do 8 let věku
 • http://www.rotateq.cz/

 

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE

V současné době existuje více než 90 serotypů pneumokoků (Streptococcus pneumoniae), necelých 30 z nich je odpovědných za více než 90 % závažných infekcí. Hovoříme o tzv. invazivních pneumokokových onemocněních. Mezi tato obávaná onemocnění patří: bakteriální zánět mozkových blan, závažné záněty plic a sepse („otrava krve“). Očkování chrání právě proti těmto invazivním onemocněním, jen částečně (avšak z celospolečenského pohledu významně) snižuje výskyt neinvazivních onemocnění jako je hnisavý zánět středouší či zánět vedlejších dutin nosních. Nejrizikovější skupinou v dětském věku jsou pravě „malé děti“ (kojenci a batolata). Pneumokok se vyskytuje v nosohltanu u jinak zdravých lidí v 10 %, v dětských kolektivech nosičství dosahuje až desítky procent ! Proč dojde k prolomení imunity a rozvoji u jinak zdravého jedince podobně jako v případě meningokokových infekcí, není známo. K dispozici máme 2 vakcíny - Synflorix (plně hrazena z pojištění) a Prevenar 13 (s doplatkem 500 Kč za 1 dávku ). Synflorix je účinný proti 10-11 typům pneumokoků. Spektrum účinnosti Prevenaru 13 je o něco širší, působí proti 13 typům pneumokoků. Tyto vakcíny pokrývají spektrum cca 70 % všech invazivních pneumokokových onemocnění v naší republice, což vysvětluje možnost onemocnět invazivním pneumokokovým onemocněním způsobeným tzv. nevakcinálními typy. Očkování se podává během kojeneckého věku (3 dávky do 7. měsíce věku, 1 přeočkování pak po půl roce). Je možná aplikace i v pozdějším věku, ale již bez úhrady zdravotních pojišťoven. V r. 2014 klesla mírně proočkovanost kojenecké populace v České republice, což bylo spojeno se vzestupným trendem výskytu invazivních pneumokokových onemocnění po předchozím poklesu v letech 2012 a 2013, kdy byla proočkovanost dětí nejvyšší (cca 80%).

Pro Vaši představu o četnosti onemocnění u malých dětí:

* v r. 2014 onemocnělo ve skupině dětí do 5 let invazivní pneumokokovou infekcí 25 dětí (z toho 7 kojenců, pouze 1 kojenec byl očkován).

* v r. 2015 bylo v ČR zaznamenáno celkem 413 invazivních pneumokokových onemocnění, z toho 66 případů skončilo úmrtím. 21 případů onemocnění byly děti mladší 5 let, z toho 2 děti bohužel zemřely (v obou případech se jednalo o neočkované dítě).

* v r. 2016 bylo v ČR zaznamenáno celkem 323 případů invazivních pneumokokových infekcí, z toho 25 případů v dětském věku, do 5 let věku se jednalo o 13 případů. Úmrtím skončilo 66 případů, naštěstí žádné úmrtí nebylo v dětském věku. 

 

 • 10-valentní vakcína, chrání proti 10-11 typům pneumokoků (kromě 10 sérotypů obsažených ve vakcíně byla studiemi prokázána i ochrana proti sérotypu 19A)
 • plně hrazena ze zdravotního pojištění, bez doplatku
 • určena pro děti od 6 týdnů do 5 let věku
 • http://www.synflorix.cz/
 • 13-valentní vakcína, chrání proti 13 typům pneumokoků (kromě 10 sérotypů obsažených v konkurenční vakcíně obsahuje navíc další tři sérotypy: 3, 6A, 19A)
 • hrazena ze zdravotního pojištění + doplatek rodičů (500 Kč na 1 dávku)
 • určena pro děti od 6 týdnů věku do 17 let a pro dospělé od 18 let věku
 • http://www.prevenar.cz/

 

MENINGOKOKOVÉ   INFEKCE

Meningokoky způsobují u vnímavé populace (kojenci, batolata, předškoláci, adolescenti, mladí dospělí) invazivní meningokoková onemocnění, mezi které patří zánět mozkových blan a septické onemocnění („otrava krve“). T.č. žijeme v „relativně“ klidnější době, protože se větší epidemie invazivních meningokokových onemocnění objevují s cca 40letou periodou (50. léta, 90. léta minulého století). Invazivní meningokoková onemocnění jsou spojena s 10 % úmrtností a s 20 % výskytem dlouhodobých následků. Existuje několik typů meningokoků - A, B, C, Y a W-135. V České republice se nejvíce uplatňuje typ B a typ C. Meningokok B je zodpovědný za cca 70 % všech meningokokových onemocnění, zbylé případy (cca 25 %) připadají na meningokoka typu C. Ostatní typy se vyskytují u nás vzácně, nikoli však jinde ve světě. Klinický obraz je velmi zrádný. V počátku nelze onemocnění rozpoznat, protože se projevuje nespecifickými příznaky jako je nachlazení. Více specifický klinický obraz se objevuje až po cca 8 hodinách (krvácení do kůže). Od prvních příznaků do přijetí do nemocnice uplyne průměrná doba kolem 13 hodin, k ohrožení života dochází obvykle již do 24 hodin. Proč dojde u někoho k prolomení přirozené ochrany, když si uvědomíme, že meningokok se vyskytuje asi u 10% populace v nosohltanu, neni známo.  Jelikož nelze v počátku onemocnění prakticky nikdy kauzálně zasáhnout, jedinou cestou k ochraně před invazivním meningokokovým onemocněním je očkování. V současné době máme k dispozici tetravakcínu s účinností proti 4 typům meningokoka (A,C,Y,W-135), kterou je možno aplikovat již od 6 týdnů věku (nebo alespoň před nástupem do kolektivu). Od léta 2014 je na trhu k dispozici vakcína proti meningokoku typu B (Bexsero). Tuto vakcínu je možné aplikovat od časného kojeneckého věku (od 2 měsíců věku). Celkový počet dávek se liší dle věku zahájení očkování (3 dávky u kojence, 2 dávky u staršího dítěte). Vakcína by neměla být aplikována současně s hexavakcínou nebo pneumokokovou vakcínou pro častější výskyt febrilních reakcí. V rozhodování o využití vakcíny proti meningokoku B bohužel hraje významnou roli její cena (1 dávka cca 3000 Kč). Občas je možné využít časově omezených akcí zdravotních pojišťoven podílejících se na částečné úhradě. 

Pro Vaši představu,

* v letech 2009-2014 bylo v ČR diagnostikováno 382 případů invazivních meningokokových onemocnění (40-80 případů ročně), z toho 155 případů u dětí do 5 let věku (11-35 případů ročně).

V roce 2015 bylo v ČR celkem 48 případů invazivních meningokokových onemocnění (typ B 30x, typ C 10x), z toho 3 úmrtí (z nich 1 dítě mladší 12 měsíců).

V roce 2016 bylo v ČR celkem 43 případů invazivních meningokokových onemocnění, z toho 6 úmrtí (z nich 3 děti mladší 12 měsíců). Všech 6 případů, které skončily úmrtím, byly způsobeny meningokoky, proti kterým existuje ochrana očkováním. Žádny z 43 pacientů, kteří onemocněli, nebyl očkován proti meningokokům.

V roce 2017 k 38. kalendářnímu týdnu bylo zaznamenáno již celkem 56 případů (typ B 23x, typ C 22x),  z toho 29 případů u dětí do 19 let věku (9 dětí bylo mladších 1 roku, 12 dětí vě věku 1-4 roky, 6 případů u adolescentů vě věku 15-19 let). 5 případů skončilo úmrtím, z toho byly 2 děti mladší 5-ti let.

NIMENRIX, MENVEO
 • konjugovaná tetravakcína proti typům A, C, Y a W 135
 • NIMENRIX pro děti od 6 týdnů věku věku, MENVEO pro děti od 2 let věku
 • v kojenenckém období u NIMENRIXU je potřeba 3 dávek (2+1), od 1 roku (u MENVEA od 2 let věku) pak postačuje jen 1 dávka, přeočkování je 1x za 5 let. 
 • cena za očkování cca 1500,- Kč na 1 dávku  
 
 • vakcína proti nejčastějšímu meningokoku skupiny B  
 • určena pro děti od 2 měsíců věku, celkový počet dávek závisí na věku zahájení očkování (celkově 4 dávky u kojence se zahájením očkování do 6 měsíců věku - 3+1, celkově 3 dávky u starších kojenců a batolat - 2+1, 2 dávky u starších dětí - 1+1. 
 • interval přeočkování (booster) není dosud stanoven, předpokládá se dlouhodobější setrvalá odpověď. 
 • cena - cca 3.000 Kč,- na 1 dávku 
 TRUMENBA
 • nová vakcína proti meningkoku skuoiny B.
 • určena opro děti od 10 let věku, podává se ve 2 dávkách v odstupu cca 6 měsíců  
 • cena - cca 2.800,- Kč na 1 dávku

Další informace k očkování -

Doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním  - z r. 2014

Nové Doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním - z r. 2017

 

http://www.antimeningokok.cz/ - stránka občanského sdružení seznamující s meningokokovou meningitidou

 

VIROVÁ HEPATITIDA A

Jedná se o akutní zánětlivé onemocnění jater, které sice nepřechází do chronicity, ale má za následek pobyt na infekčním oddělení a dlouhodobější rekonvalescenci. Pouze kontakt s nemocným (ve škole či školce) podléhá hygienické kontrole s nutností karantény a lékařského sledování včetně opakovaných odběrů krve. Očkování proti virové hepatitidě A je velmi efektivní a účinné, protože k dlouhodobé (pravděpodobně celoživotní) ochraně stačí pouze 2 aplikace vakcíny s odstupem cca 6-12 měsíců. Není tedy potřeba dalších pravidelných přeočkování jako např. u klíšťové encefalitidy. Onemocnění virovou hepatitidou A není nijak vzácné, naopak se výskyt v České republice v současné době opět zvyšuje (stovky případů za rok), občas se v některých krajích vyskytují epidemie.

V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2014 celkem 66 případů virové hepatitidy A, nejčastěji šlo o děti ve věku 5-9 let.

 
HAVRIX, VAQTA

Cena - cca 1.100 - 1.300 Kč,- na 1 dávku

Odkazy: http://www.virova-hepatitida.cz/hepatitida-a

 

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA

Na rozdíl od lymeské borreliózy neexistuje proti tomuto virovému onemocnění centrální nervové soustavy kauzální lék. Proto je očkování pokládáno za základní preventivní opatření této choroby. Vakcínu je možné aplikovat již od 1 roku věku. Existují poněkud komplikovaná schémata očkování dle typu očkovací látky (např. 2. dávka za 1-3 měsíce od 1. dávky, 3. dávka za 5-12 měsíců od 2. dávky, další dávka za 3 roky a pak 1x vždy po 5 letech). V jarních a v letních měsících existují zkrácená očkovací schémata. Jedinec je spolehlivě imunní až po aplikaci 2. dávky. Nedodržení přesných intervalů není důvodem k opětovnému zahájení očkování. Většinou se situace vyřeší přeočkováním nebo dokončením schématu. Jelikož onemocnění klíšťovou encefalitidou probíhá závažněji v dospělém věku s možnými trvalými neurologickými následky, nemělo by se zapomínat na očkování rodičů dětí. Nicméně názor, že u dětí probíhá onemocnění nezávažně, není pravdivý. Je prokázáno, že onemocnění u dětí může u 38 - 70% dětí zanechat určité následky v oblasti psychických funkcí (porucha kognitivních funkcí, porucha paměti, poruchu pozornosti, zvýšená dráždivost). Tyto deficity nejsou závislé na závažnosti akutního onemocnění. Počet onemocnění klíšťovou encefalitidou/menignitidou se v České republice pohybuje v řádu několika stovek případu ročně (500 - 1000 případů, v dětském věku se vyskytuje cca 1/4 případů). Obavě rodičů z možné klíšťové encefalitidy by se mělo předcházet očkováním dětí, nikoli snahou o vytažení „utrženého klíštěte“ o pohotovostní službě, které již nic neřeší. 

 

FSME-IMMUN
ENCEPUR

Cena - cca 900 - 1.000 Kč,- na 1 dávku

Doporučení České vakcinologické společnosti pro prevenci a očkování proti klíšťové encefalitidě - základní fakta o onemocnění, prevenci, očkování, jak postupovat při promeškání dávky očkování.

 

OČKOVÁNÍ PROTI PAPILOMAVIRŮM

Jedná se o první vakcínu, která do značné míry zabraňuje rozvoji maligních nádorů nejen v oblasti pohlavních orgánů, ale také v oblasti hlavy a krku. Existuje více typů papilomavirů, nejvyšší asociace s rozvojem maligních nádorů je prokázána u papilomavirů typu 16 a 18. Oba tyto typy (samozřejmě v "neživé" formě) jsou obsaženy v současných vakcínách na trhu (Cervarix, Silgard - nově Gardasil). V očkovací vakcíně Silgard/Gardasil jsou navíc obsaženy 2 typy papilomavirů, které způsobují nemaligní onemocnění, tzv. genitální bradavice (condylomata accuminata). Efekt očkování se předpokládá hlavně u ženské části populace, týkající se především oblasti děložního čípku. Současné výsledky jednoznačně potvrzují snižující se výskyt premaligních lézí u očkovaných žen. Jelikož je prokázán přímý vztah mezi těmito premaligními lézemi a pozdějším výskytem rakoviny, očekává se v dalších letech efekt na snižující se výskyt maligních nálezů této oblasti. Můžeme akceptovat tuto teorii nebo vyčkat dalších 10-30 let na potvrzení daného předpokladu s vědomím ohrožení nemalé skupiny žen. Očkování se doporučuje a je nejúčinnější, pokud je provedeno před zahájením pohlavního života. V České republice je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění pro dívky od 13 do 14 let (2 dávky s odstupem 6-12 měsíců). Cervarix je hrazen plně, Silgard/Gardasil s doplatkem 250,- Kč na 1 dávku. Je třeba  zdůraznit, že očkování proti papilomavirům nenahrazuje pravidelný gynekologický screening v pozdějších letech.

Nyní je na českém trhu novinka - 9 valentní vakcína Gardasil 9 obsahující oproti Silgardu/Gardasilu dalších 5 typů papilomavirů. Tato očkovací látka tak rozšiřuje ochranu proti karcinomům a onemocněním způsobenými těmito viry. Vakcína je částečně hrazena z pojištění, je také podávána v očkovacím schematu 1+1, doplatek je cca 2.100 Kč,- za 1 dávku. Chcete-li se o vakcíně dozvědět více, navštivte webové stránky www.gardasil9.cz    

Vzhledem k charakteru infekce (nejčastější sexuálně přenosná nemoc) je očkování jednoznačně doporučováno také u chlapců. Dosud bylo očkování u chlapců v České republice podporováno jen časově omezenými akcemi ve formě různě vysokých příspěvků od pojiš´toven, proto proočkovanost mužské populace byla a je nízká. Od ledna 2018 se již chlapci očkují za zcela stejných podmínek jako dívky !

 

 • 2-valentní vakcína: ochrana proti HPV 16 a 18 (= typy s vysokým rizikem)
 • plně hrazená vakcína - bez doplatku  ve věku 13-14 let
 • při očkování ve věku 9-14 let stačí podání 2 dávek
 • více informací na http://www.cervarix.cz/
 • 4-valentní vakcína: ochrana proti HPV 16, 18 (= typy s vysokým rizikem) a dále 6 a 11 (typy s nízkým rizikem)
 • ve srovnání s vakcínou Cervarix navíc chrání před nezhoubným pohlavně přenosným onemocněním - genitálními bradavicemi
 • částečně hrazená vakcína ve věku 13-14 let (doplatek 250 Kč na 1 dávku)
 • vakcína schválená od roku 2006 u dívek a chlapců ve věku 9-26 let
 • při očkování ve věku 9-14 let u dívek i chlapců stačí podání 2 dávek
 • více informací na http://www.vsecomuzu.cz/
 • novinka od r. 2014: 9-valentní vakcína: ochrana proti 9 typům lidských papilomavirů (ochrana před typem 6, 11 - nízké riziko a  typem 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 - vysoké riziko)
 • širší ochrana proti karcinomům a onemocněním způsobených těmito viry
 • vakcína je od 1.9.2017 částečně hrazena ze zdravotního pojištění, doplatek na 1 dávku je cca 2.100 Kč,- Vakcína se aplikuje také ve schématu 1+1 s intervalem nezi 1. a 2.dávkou 6-12 měsíců.   
 • více informací na http://gardasil9.cz/

 

Bližší recentní informace týkající se této problematiky najdete na webových stránkách zde

   

OČKOVÁNÍ PROTI PLANÝM NEŠTOVICÍM

Plané neštovice (varicella) patří k nejčastějším infekčním onemocněním na světě. Průběh nemoci je většinou nezávažný, někdy ale může dojít k těžkým komplikacím (postižení mozku, zánět plic, bakteriální superinfekce rozškrábaných ložisek a následné hojení jizvami). Při onemocnění je nutná izolace nemocného (jde o vysoce nakažlivou chorobu) a i u nekomplikovaného průběhu je nutné počítat s cca 14 denním vyloučením z kolektivu (MŠ, ZŠ). Většina komplikovaných případů s nutností hospitalizace je nepředvídatelná, není vázána na žádné rizikové faktory a dochází k ní u zcela zdravých jedinců. Proto nedoporučuji rodiči někdy praktikované cílené návštěvy nemocných dětí, s cílem "aby se nakazilo i mé dítě a nemoc si odbylo". V dospělosti je průběh varicelly často těžší a komplikovaný, u těhotných žen, které neštovice neprodělaly, je vysoké riziko poškození plodu, průběh nemoci je nebezpečný i pro jedince s těžší poruchou imunity. 

Aplikace vakcíny je možná již od 9 měsíců věku, ale účinnost vakcíny může být před 1. rokem věku nedostatečná, proto je výhodnější podání vakcíny až po 1. narozeninách. Pro dosažení dostatečné ochrany před onemocněním planými neštovicemi je vhodné podat 2 dávky vakcíny (2. dávka s minimálním odstupem 6 týdnů po 1.dávce). U malých dětí je s výhodou 2. dávku podat i s delším časovým odstupem než je 6 týdnů. Existuje určité riziko, že dojde k onemocnění planými neštovicemi i u očkovaného dítěte, ale průběh nemoci je v takovém případě mírnější, s méně početným výsevem kožních projevů a menší infekčností oproti průběhu u neočkovaných jedinců. 

Očkování je vhodné u dětí ve věku 13-19 let a u dospělých, kteří plané neštovice doposud neprodělali, u dětí s těžší formou kožního onemocnění (atopický ekzém, lupénka) - u nich je riziko těžšího průběhu nemoci. Očkovat by se měli i zdraví jedinci, kteří plané neštovice neprodělali a jsou v blízkém kontaktu s pacienty, u nichž lze předpokládat, že by neštovice měly závažný průběh (cílem očkování je zde snížení rizika přenosu infekce). O očkování lze uvažovat i v době 15 měsíců věku dítěte, kdy je dítě očkováno vakcínou proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím (Priorix - povinné očkování) a je možné místo této vakcíny v případě zájmu rodičů podat vakcínu, která kromě těchto nemocí chrání i proti planým neštovicím (Priorix-Tetra). Vzhledem k větší reaktogenitě vakcíny v tomto věku některé autority spíše doporučují toto očkování oddělit, tzn. podat Priorix + Varilrix odděleně.
 

 • vakcína proti planým neštovicím pro děti od 9 měsíců věku do dospělosti
 • 2 dávky s odstupem minimálně 6 týdnů
 • cena cca 1.700 Kč,- na 1 dávku
 • kombinovaná vakcína proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím - od 9 (11) měsíců věku do 12 let včetně
 • alternativa k vakcíně Priorix (oproti Priorixu poskytuje navíc ochranu proti planým neštovicím) - v případě zájmu rodičů je možné podat vakcínu Priorix-Tetra místo vakcíny Priorix, která je součástí povinného očkování (vakcínu Priorix-Tetra hradí rodič dítěte)
 • cena cca 1.900 Kč,- na 1 dávku